Vägras medlemskap i bostadsrättsförening

Kan en bostadsrättsförening neka medlemskap om köparen har betalningsanmärkningar eller löneutmätning, men köparen har 2 borgensmän?

Lawline svarar

Hej, Frågor gällande bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen (1991:614), BrL. I 2 kap. 3 § BrL stadgas att den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare. Vad som finns intaget i föreningens stadgar vet jag litet om men vad det gäller vad "föreningen skäligen bör godta" innebär ur ekonomisk synpunkt att förvärvaren ska ha möjlighet att kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen. Den prövning som föreningen har att göra måste ske på ett objektivt sätt och grundas på utredning i rimlig omfattning beträffande sökandens ekonomiska förhållanden. Det ligger samtidigt i sakens natur att en bostadsrättsförening måste ges vida ramar för sin skälighetsbedömning, särskilt som denna är inriktad på framtida och därmed på svårbedömbara förhållanden. Sammanfattningsvis är det alltså inte enbart existensen av en betalningsanmärkning som innebära ett hinder för medlemskap utan sökandens totala ekonomiska situation ur en framtidsaspekt. I övrigt finns det för förvärvaren en rätt till prövning av hyresnämnd vid avslag. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000