Gåva, ej förskott på arv - Laglott?

Jag har mottagit 500 kvm mark som gåva. Gåvan är inskriven i tingsrätt och skall ej vara förskott på arv. Nu har ett testamente dykt upp där mina föräldrar anser att gåvan skall anses så förmånligt att jag har redan mottagit mitt arv, således kommer jag bara få laglotten. Kan detta testamente ta över allt som sägs i gåvobrevet?

Lawline svarar

Hej! Reglerna om arv finns i Ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637. Ett gåvobrev innebärande att egendom ej skall ses som förskott på arv blir främst aktuellt då det finns konkurrerande intressen i testamenten. Dina föräldrar kan som huvudregel i testamentet fritt förfoga över sin egendom i den utsträckning detta inte inkräktar på din laglott. Din laglott är 50 % om du inte har några syskon, i s f utgör syskonens lika stora laglotter tillsammans 50 % av egendomen. Ex. vid två syskon är deras laglotter 25 % vardera. Dina föräldrars vilja i testamentet verkar vara att du skall få din laglott. Då spelar inte villkoret, om att gåvan ej skall vara förskott på arv, någon roll. Om de däremot testamenterat bort mer än din laglott kommer villkoret att gälla eftersom ett sådant villkor inte ändras i efterhand. Det innebär att du har rätt att erhålla hela din laglott utan avdrag för gåvan. Villkoret är även giltigt i förhållande till dina syskon om sådan finns, det innebär att gåvan inte kommer avräknas på din del. Sammanfattningsvis så är villkoret fortfarande giltigt. Det utgör dock inte ett hinder för dina föräldrar om de vill inskränka ditt arv till att endast omfatta din laglott. För mer precisa råd eller hjälp med att hävda din rätt bör du anlita en jurist. Vänligen,
Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning