Skydd enligt upphovsrätten

2006-09-14 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag har skapat en serie som ska bli publicerad i en tidning. Det handlar om att jag skickar in seriestrippar till dem varje månad. Det jag undrar är om jag måste patentera det jag skapat på något sätt. Jag vill också ha möjligheten att få den publicerad i andra tidningar, vad måste jag säga till tidningen så att de inte äger min serie helt och bara de får publicera den. Tack för hjälpen
SVAR

Hej!Först och främst måste de skydd som finns för det människan kan skapa redas ut en aning. Att någon ”tagit patent på något” hör och läser man ofta, men patent är en ett skydd som man enbart kan erhåller för tekniska uppfinningar. Det är ett skydd som man ansöker om och det ställs väldigt höga krav för att erhålla det. Det är heller inte gratis och är tidsbegränsat.För litteratur, konst, musik med mera är det dock upphovsrätten som ger skydd, enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk http://www.lagen.nu/1960:729 . Detta är ett skydd som uppstår i och med skapandet av ett verk, och är alltså inget man ansöker om, under förutsättning att verket är originellt och ett resultat av upphovsmannens personliga skapande. Detta skydd delas in i två delar:

- ideella rättigheter och

- ekonomiska rättigheter.De ideella rättigheterna innebär att upphovsmannen har rätt att bli namngiven och att bli respekterad (det vill säga att verket inte får återges på något kränkande sätt). Dessa rättigheter kan inte överlåtas utan är reserverade upphovsmannen. De ekonomiska rättigheterna innebär bestämmandet över mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten av verket. Det är dessa rättigheter som upphovsmannen har möjlighet att överlåta. Det upphovsrättsliga skyddet är också tidsbegränsat på så sätt att skyddet går ut 70 år efter upphovsmannens död.Om du alltså inte har överlåtit någon av dina ekonomiska rättigheter till tidningen som du skickar in dina seriestrippar till så har de inte möjlighet att förhindra dig från att göra ditt verk tillgängligt till allmänheten på annat sätt. Det är att rekommendera att du tar upp detta med tidningen i fråga för att vara säker på att ni är överens om hur det ligger till.Mvh

Lorraine Sauvy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1055)
2022-01-16 När blir foton och bilder skyddade av upphovsrätt?
2022-01-15 Omarbetning av foton genom filter
2022-01-14 Upphovsrätt för en logo
2022-01-12 Får jag skapa dockor av kändisar och sälja dessa vidare utan att göra intrång i upphovsrätten?

Alla besvarade frågor (98501)