FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom17/04/2011

Vem ärver enskild egendom?

Hej! Jag undrar lite hur de enskilda egendomen delas upp vid dödsfall när det finns särkullsbarn samt gemensamma barn inblandade. Låt oss säga att maken i ett äktenskap avlider och lämnar 360 000 kronor efter sig i enskild egendom. Kvar i familjen finns fru, två gemensamma barn samt ett särkullsbarn. Vem ärver vad av den enskilda egendomen?

Lawline svarar

Hej! Enligt ärvdabalken 3 kap. 1 § ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen, detta gäller även den enskilda egendomen. Detta gäller dock inte om det finns särkullbarn, för dessa har rätt att få ut sitt arv vid arvlåtarens död. Så i ditt exempel ovan kommer 360 000/3= 120 000 kr att tillfalla särkullbarnet, medan familjens fru ärver de resterande 240 000 kr. De gemensamma barnen får således vänta på att få ut sin del av arvet. Du finner ärvdabalken här: https://lagen.nu/1958:637 Vänligen
Oscar SundholmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?