Arvskifte efter make

min pappa dog och ett testamente hittades där han testamenterade bort 200 000 kr, till en vän. Pappa är fortfarande gift med mamma och vi är två hel syskon och pappa hade två barn från sitt första äktenskap. Hur för delas egendomen, om vi alla yrkar på vår fulla rätt. Deras Giftorättsgods var 800 000 kr, när han dog.

Lawline svarar

Hej, Regler kring arv och testamente finns i ärvdabalken, ÄB. Då en person avlider och det inte finns något testamente upprättat kommer dennes kvarlåtenskap att fördelas utefter reglerna i ÄB. I det aktuella fallet finns det ett befintligt testamente vilket gör att man vid en fördelning av kvarlåtenskap inte utgår från fördelningen som ÄB föreskriver. Det finns dock en regel som gör att man inför sin död inte till fullo kan besluta om fördelningen av sin kvarlåtenskap. När någon avlider och denna har barn, har dessa alltid rätt att som minst erhålla egendom till ett värde som motsvarar dennes laglott. Laglotten består av halva arvslotten. Om det, som i det här fallet, finns fyra barn skall laglotten bestå av en åttondel av den avlidnes kvarlåtenskap. När en person avlider är huvudregeln att den efterlevande maken erhåller dennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken har möjlighet att förfoga över egendomen men har inte möjlighet att testamentera bort den. Kvarlåtenskapen kommer vid den efterlevande makens död istället att fördelas genom efterarv efter den först avlidne maken. Undantaget är då den avlidne har bröstarvingar som inte är gemensamma med den efterlevande maken, särkullbarn. Dessa har redan vid förälderns död rätt att få ut sin andel. I det aktuella fallet kommer din fars vän att erhålla 200.000 kronor genom testamentet som upprättats. De resterande 600.000 kronorna kommer att fördelas enligt följande: 400.000 erhåller din mor utefter bodelningen som enkelt förklarat resulterar i att makarna delar på giftorättsgodset. Resterande 200.000 kronor kommer att fördelas mellan er syskon. Ni har då rätt till 50.000 kronor var i arv. Särkullbarnen kommer att erhålla sitt arv direkt medens er mamma kommer att erhålla de gemensamma barnens arv med fri förfoganderätt. Uträkningen grundas på att de 800.000 kronor som du nämner är gemensamt giftorättsgods mellan dina föräldrar och att det inte finns ytterligare omständigheter som till exempel lån eller annan egendom. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000