FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning12/04/2011

Avgift för uthyrning i andra hand

Hej. Styrelsen i min bostadsrättsförening har beslutat att börja ta ut en avgift från dem som hyr ut sin bostad i andra hand, denna är på 500kr i månaden. Är detta Ok?

Lawline svarar

Hej, För bostadsrättsföreningar gäller Bostadsrättslagen https://lagen.nu/1991%3A614 De sk. bostadsföreningarna, som bildades innan 1930 och ännu inte omregistrerats till bostadsrättsföreningar följer andra regelverk och är därför friare att ta ut avgifter av sina medlemmar. I detta fall gäller det en bostadsrättsförening och enligt Bostadsrättslagen finns endast fem avgifter en förening får ta ut av sina medlemmar; insats, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och årsavgift. Insats och upplåtelseavgift blir endast aktuellt när en förenings säljer en bostadsrätt, vid första överlåtelsen. Överlåtelse- och pantsättningsavgift kan endast tas ut vid överlåtelse- och pantsättning. Kvar blir årsavgiften, som skall täcka alla kostnader och avsättningar i föreningen. Utöver nyss nämnda avgifter får inte extra avgifter tillkomma. Däremot kan en förening ta betalt för service, exempelvis tillgång till bastu i huset. Debitering av uthyrning i andra hand är således inte tillåtet för bostadsrättsföreningar. Med Vänlig Hälsning
Lina HjorterRådgivare