ARV OCH SAMBOAVTAL

2011-04-12 i Sambo
FRÅGA
Jag är sambo. Vi har avtalat bort sambolagen OCH skrivit testamente mellan oss. Vi vill ärva varandra, men avtalt bort sambolagen. Hur funkar detta?
SVAR
Hej,

Då ni har avtalat bort sambolagen blir reglerna i Ärvdabalken direkt tillämpliga.

I Ärvdabalken 2 kap. 1§ stadgas att det är den avlidnes bröstarvingar (alltså barn) som ärver. I paragraferna 2-3 i samma kapitel uppställs alternativ ifall den avlidne inte har några barn. I så fall är det i första hand den avlidnes föräldrar som ärver. I andra hand syskonen, eller om syskon avlidit, dennes arvingar. Saknas arvtagare även här ärver den avlidnes far- och morföräldrar.

I detta fall finns dock ett testamente varför ovanstående inte ärver allt. I Ärvdabalken 7 kap. 1§ finns en regel om vad som kallas laglott. Laglott är benämningen på den del av arvet som bröstarvingarna enligt lag alltid har rätt till, vilket är hälften av kvarlåtenskapen. Arvingarna har alltså alltid sammanlagt rätt till hälften av kvarlåtenskapen.

I ert fall betyder detta att om en av er avlider så ärver den andra enligt testamentet, men max hälften av kvarlåtenskapen. Den andra halvan ärvs av den avlidnes arvingar. I Ärvdabalken finns ytterligare regler om vad som gäller för fastigheter.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Lagen hittar du här: här

Vänligen,
Hampus Sabel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98676)