Gåva inskränker på laglott

min styvfar adopterade mig vid 28 års ålder för att jag och hans biologiska son skulle få dela lika vid arv. Nu har han gett bort ett hemman, det enda av värde till sin son och i överlåtelsen står enskild egendom. Vet ej om det finns något testamente, ärver jag ingenting??

Lawline svarar

Hej, För frågor gällande arv och testamente är ärvdabalken, ÄB tillämplig. (https://lagen.nu/1958:637) Finns det vid arvlåtarens död inget testamente upprättat sker fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap utefter ärvdabalkens regler. Enligt 2 kap 1 § ÄB delas kvarlåtenskapen lika mellan bröstarvingar vilket gäller oavsett om man räknas som särkullbarn eller inte. Du har med andra ord rätt till halva kvarlåtenskapen efter din far, om det utöver dig bara finns en bröstarvinge. I och med att du adopterats så har du samma arvsrätt som arvlåtarens biologiska barn. Det är inte ovanligt att det i samband med arvsskifte uppmärksammas gåvor som arvlåtaren givit bröstarvingar under sin livstid. Huvudregeln enligt 6 kap 1 § ÄB är att sådana gåvor är att se som ett förskott på arv. Det är då inte enbart rena gåvor som beaktas utan även exempelvis försäljning av egendom som skett till ett underpris. Om en börstarvinge mottagit en gåva vars värde är så stort att det överstiger arvslotten behöver inte denne återbära överstigande belopp, 6 kap 4 § ÄB. Om förskottet som den ena bröstarvingen mottagit skulle innebära att det inte finns kvar egendom så att övriga bröstarvingar kan få ut sin laglott så måste de klandra gåvan för att få ut sin laglott, 7 kap 4 § ÄB. Bröstarvinge måste då väcka talan vid domstol inom ett år från bouppteckningens avslutande. Det räcker med andra ord inte att begära jämkning hos gåvomottagaren. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”