FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott08/04/2011

Nakensolbad - förargelseväckande beteende?

Hej! Vilka regler gäller kring företeelsen att sola/bada naken? Vad jag vet så står det i någon lag att beteende som är "ägnat" att väcka förargelse eller anstöt är förbjudet. Om jag solar naken så är ju inte avsikten att väcka anstöt - oavsett vilken plats jag valt. Vad gäller egentligen? Finns det prejudikat?

Lawline svarar

Hej och tack för en ovanlig och spännande fråga! Den lag som du tänker på är brottsbalken (BrB). Du hittar lagen här: https://lagen.nu/1962:700#K16P16S1. I 16 kap. 16 § BrB stadgas att ”den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten” gör sig skyldig till *förargelseväckande beteende*. Straffet är penningböter. I lagkommentaren kan man läsa bestämmelsens syfte är att tillgodose allmänhetens intresse att inte offentligen bli utsatt för förargelseväckande beteende. Man kan vidare läsa att nästan alla angrepp på den allmänna ordningen, som inte sker med våldsamma medel, verkar störande eftersom det som förmedlas, en åsikt eller kanske nakenhet, inverkar störande på det allmänna lugnet. Trots att din personliga avsikt inte är att väcka förargelse hos allmänheten så utgör nakensolbad ett beteende som +i allmänhet anses ägnat att väcka förargelse+. Observera att det inte heller krävs att allmänheten är närvarande just när själva handlingen äger rum. Det finns mycket lite aktuell praxis från överrätterna som rör förargelseväckande beteende, och än mindre som rör nakensolbadande. Anledningen till detta är troligen att det ofta rör sig om bagatellartade brott som vanligen inte överklagas. I de fall där domar överklagats är högsta instans restriktiv med att meddela prövningstillstånd. Efter en noggrann genomgång av Högsta domstolens avgöranden kan jag konstatera att domstolen inte någon gång i modern tid tagit ställning till bestämmelsens tillämpningsområde. Därmed är man hänvisad till hovrätternas praxis. Inte heller hovrätterna har varit särskilt flitiga med att avgöra mål rörande förargelseväckande beteende. Det finns ett fåtal avgöranden, men inte något som rör det beteende som du beskriver. Mitt slutliga råd till dig är att undvika att sola och bada naken på allmänna/offentliga platser. Jag hoppas att mitt svar varit till din hjälp! Ps. Du hittar en liknande fråga (och svar) via denna länk: http://www.lawline.se/answers/1896. Vänligen, Paulina Nilsson
Paulina NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo