FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBröstarvinge06/04/2011

Gemensamt barns/bröstarvinges laglott

Får gemensamma barn vänta automatiskt på sin laglott tills båda föräldrarna har dött.

Lawline svarar

Hej Då bröstarvingen är ett gemensamt barn till ett gift par, alltså barn till båda makarna, så gäller att när ena maken avlider ärver den efterlevande maken allt. Bröstarvingen får vänta på sitt arv (inkluderat sin laglott) till dess att den efterlevande maken avlider. Detta i enlighet med 3 kap 1 § Ärvabalken (ÄB) (se https://lagen.nu/1958:637). Laglotten skall alltså inte utbetalas till bröstarvingen vid arvskiftet för den först avlidne maken. Är bröstarvingen istället endast barn till den make som avlider först (och inte barn till den avlidnes make), har bröstarvingen rätt att få ut sin arvslott (dvs. hela bröstarvingens del av arvet) direkt vid arvsskiftet, 3 kap 1 § ÄB. Med vänlig hälsning
Angelica HageRådgivare