Byte av lägenhet - Tillstånd av Hyresnämnden

Jag och en annan part vill byta hyreslägenhet. Familjebostäder har stoppat bytet då den jag ska byta med sägs inte ha rätt att byta eller rätt till lägenheten längre (dock inte uppsagd ännu) eftersom han är skriven utomlands. Min värd har godkänt bytet. Har vi rätt inte rätt att byta? Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej! I 12 kapitlet 32 § Jordabalken anges som huvudregel att för att en hyresgäst skall få överlåta sin hyreslägenhet så krävs det att hyresvärden har lämnat sitt medgivande. Om någon av hyresvärdarna säger nej till en bytesansökan så finns det dock möjlighet för den som har blivit nekad att ansöka om tillstånd för att byta lägenhet hos hyresnämnden enligt 12 kapitlet 35 § Jordabalken. Uppmärksamma stycke 2 i nyss nämnda paragraf som anger när ett tillstånd av hyresnämnden ej medges. Hyresnämnden skall ge tillstånd om den som ansöker har: 1. Beaktansvärda skäl. 2. Bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. 3. Inga andra särskilda skäl talar emot bytet. Ansökningsblankett finns på hyresnämndens hemsida se http://www.hyresnamnden.se/templates/DV_InfoPage____997.aspx Länk till Jordabalken: https://lagen.nu/1970:994#K12 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”