Arbetstidens förläggning

2006-09-12 i Övrigt
FRÅGA
Min chef har ändrat mitt schema så att jag bara jobbar eftermiddag och kväll. Jag fick det nya schemat två veckor i förväg. Jag är anställd på 50 % som lönebidragare. Får chefen göra så? Inga kollektivavtal finns.
SVAR
Hej!

Generellt sett har arbetsgivaren en långtgående möjlighet att besluta om arbetstidens förläggning. Varsel om detta skall lämnas senast två veckor i förtid, vilket följer av 12 § Arbetstidslagen. Se http://www.lagen.nu/1982:673

En begränsning kan ligga i att anställningsavtalet anses grundat på förutsättningen att arbetstiden skall vara förlagd på ett visst sätt. I så fall kan arbetsgivaren inte utan arbetstagarens samtycke ändra arbetstiden. (Se arbetsdomstolens dom i AD 1979 nr 66.) Fallet rörde en tämligen speciell situation rörande skiftgång och räckvidden är oklar.

Det senare bör ses som ett undantag. Arbetsgivaren har således, där inte annat avtalats, frihet att bestämma över arbetstidens förläggning.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Daniel Waerme
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1956)
2021-10-23 Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?

Alla besvarade frågor (96499)