Skadeståndsansvar för djurägare

Hej ! Vi är ett antal hyresgäster som bor på ett område med både hundar, katter och mycket barn. Vi har ett stort problem med katter som springer lösa i vintförvåg, och repar bilar och gör sina behov i barnens sandlådor, och på andras gårdar. Vi har pratat med dom som äger katterna eftersom vi vet vika dom är och förklarat att dom måste se till sina katter så dom inte ställer till med obehag eller skadegörelen för andra hyresgäster,har även pratat med hyresbolaget om problemet men dom bryr sig inte. Så vi vet inte vad vi ska göra. Att sätta sitt barn i en lekpark full med kattbajs och kiss är inte hälsosamt. Och det är inte kul att komma ut till sin nya bil och den har blivit repad av katter. Sen har vi många hundägare som inte plockar upp efter sin hund också, utan lämnar det mitt på gräset eller på vägen, har själv 4 hundar och tycker det är vidrigt när det inte plockas upp. Hoppas vi kan få något förslag, på vad vi som hyresgäster kan göra för att allt ska lösa sig, skulle hoppas att det fanns en lag på att även katter ska rastas i koppel om det bor i ett bostadsområde.

Lawline svarar

Hej, Det finns en lag som heter ”Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter”. För hund gäller att ägaren har strikt ansvar. Med strikt ansvar menas att ägaren anses ansvarig oavsett om uppsåt eller oaktsamhet förelegat. Skada orsakad av hund skall alltså ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. I 1§ i lagen om tillsyn över hundar och katter stadgas bland annat att: ”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter” När det gäller katter har ägaren eller innehavaren dock inte strikt ansvar utan det är vanligt culpa-ansvar som gäller, det vill säga ägaren/innehavaren måste ha varit vårdslös för att skadeståndsansvar skall kunna aktualiseras. Miljödomstolen har i en dom rörande ett fall i Sollentuna slagit fast att kattägare inte kan ställas till svars om deras katter springer på annans mark och lämnar sin avföring. Det blir således upp till markägaren att freda sig bäst denne kan. Detta blir givetvis svårt i ert fall då det rör sig om en hyresfastighet dock står inget rättsmedel tillbuds för att avhjälpa detta problem i dagsläget. När det gäller katternas skada på bilar krävs alltså, för att skadestånd skall kunna bli aktuellt, att kattägaren anses vara vårdslös. Detta kan bli svårt att bevisa då det faktum att man har sina katter lösa inte räcker för att man skall anses ha agerat vårdslöst. Vidare krävs det att man kan bevisa vems katt det är som orsakat skadan. När det gäller hundägarna är de däremot skyldiga enligt lag att plocka upp efter sina hundar. Lycka till! Med vänlig hälsning
Elin SchmidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000