Fel hos tjänst

Hej. En fråga fällande konsumenttjänstlagen. Jag beställde nyligen en flyttstädning av min lägenhet vid utflytt av ett lokalt företag. Som vid inspektionen visade sig vara otillräcklig. Jag informerade företaget om detta men en korrigering blev inte av. Senare fakturerades jag av städningen trots att de inte uppfyllt kraven som utlovades. Skicket på lägenheten var i stort sett det samma som jag lämnade det i. Är jag skyldig att betala den fakturan? Det var i privat syfte och jag var i brist på tid tvungen att städa lägenheten själv.

Lawline svarar

Hej! Enligt 4§ Konsumenttjänstlag (1985:716) ska tjänsten utföras fackmannamässigt. Huruvida en tjänst är att anse som fackmannamässigt utförd eller ej bestäms ofta utifrån branschanvisningar och dylikt. Avviker resultatet från vad konsumenten har rätt att kräva föreligger fel hos tjänsten enligt 9§ samma lag. Föreligger fel måste du underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid vilket är åtminstone två månader. Detta enligt 17§. Av dina uppgifter förstår jag det som att reklamation gjorts samt att du krävt avhjälpning av felet vilket du inte fått. Då återstår prisavdrag och hävning. Hävning kan komma på tal om syftet med tjänsten är i huvudsak förfelat och näringsidkaren insett eller borde ha insett detta, i enlighet med 21§. Vid en hävning av köpet har näringsidkaren generellt sett inte något rätt till betalning. Du bör kontakta näringsidkaren om hur du ser på situationen. Vänligen
Hampus JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo