Utebliven likadelning enligt 12 kap 2§ ärvdabalken

Hur gör man och vart vänder man sig om pappa ska begära att likadelning uteblir enligt 12kap 2 paragrafen ÄktB. Då mamma dött och hennes särkullbarn nu ska ha ut sitt arv från både pappas och mammas bankkonton. De har alltid haft separata konton, men har inte skrivit några papper innan mamma dog. Pappa har betydligt mer pengar än vad mamma har på sitt konto.

Lawline svarar

Hej, En sådan begäran ska framställas till motparten senast vid bodelningstillfället. Din pappa ska alltså framföra denna invändning till de som har ett direkt intresse till det kommande arvsskiftet, alltså fördelningen av arvet efter din mamma. De som kan ha ett sådant intresse är de som enligt 18 kap 1§ ärvdabalken kallas för dödsbodelägare. Dödsbodelägare är, om inget testamente finns, din pappa och de särkullsbarn som finns. Om man inte är överens om hur ett bo skall delas kan man ansöka om en bodelningsman som kan hjälpa till, enligt 19 kap 1§ ärvdabalken (som du finner här: https://lagen.nu/1958:637 ). Detta borde dock egentligen inte föranleda något problem för din pappa då likadelning enligt 12 kap 2§ äktenskapsbalken är en ovillkorlig rätt så länge den framställs i tid. Din pappa bör alltså sammanfattningsvis göra detta snarast möjligt och allra senast vid bodelningstillfället. Vänligen Maja Karlsson
Maja KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000