FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar24/03/2011

Skuldebrev mellan sambor

Är ett låneavtal giltigt trots att man är sambo? Dvs. får en sambo låna ut pengar till den andra parten? Kan man skriva in omständighet när lånet skall återbetalas, exv. vid separation?

Lawline svarar

Hej! När du lånar ut pengar och skriver ett avtal utfärdar du ett skuldebrev, vilket regleras i skuldebrevslagen (1936:81), se https://lagen.nu/1936:81. Ett skuldebrev är giltigt även när man är sambo och det finns inga hinder från att skriva in omständigheter för när lånet ska återbetalas. Med vänlig hälsning, Emil Görrel
Emil GörrelRådgivare