Överlåtelse av skuld

Hej, Jag ska flytta ihop med min kille och vill därmed sälja min bostadsrätt. Jag vill inför försäljningen skriva över lägenheten på honom (med ett gåvobrev) så att det därmed blir han som säljer den. Jag har under tiden jag bott i lägenheten lånat upp den och renoverat. Kan jag i gåvobrevet även skriva över avskrivningarna?

Lawline svarar

*Hej!* En överlåtelse av en avbetalning av en skuld (cession) är tillåten. _Dock_ krävs att fordringsägaren tillåter detta, se https://lagen.nu/begrepp/Fordran. Fordringsägaren har ingen skyldighet att godkänna en överlåtelse av skulden. Fordringsägaren ska inte behöva "tåla" att skulden övertas av en person med sämre betalningsförmåga än vad du som ursprunglig gäldenär (låntagare) har. Att din kille inte står som ansvarig för avskrivningarna medför dock inte att han inte får betala av på din skuld för bostadsrätten. Vem som helst har rätt att betala en skuld. En annan, något säkrare möjlighet, är att du och din kille tecknar ett bindande avtal er emellan om att det är han som skall betala skulden och inte du. Ett sådant avtal är dock inte bindande gentemot tredje man (din fordringsägare). Det skulle alltså vara du som skulle vara skyldig, gentemot fordringsägaren, att betala skulden. Detta kan försätta dig i en svår situation om din kille senare inte kan betala av skulderna. Du riskerar betalningsanmärkning och andra obehagligheter hos kronofogdemyndigheten. Att försöka lösa problemet genom ett inbördes avtal mellan dig och din kille är alltså förenat med ett visst risktagande och därför bör du i första hand be fordringsägaren om tillstånd till cessionen. Med vänliga hälsningar
Alexander WagnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo