Jämkning av testamente för utfående av laglott

Jag undrar över vilka skyldigheter den som utför en bouppteckning när det gäller att informera om möjlighet att jämka för bröstarvinge vid testamente samt informera när detta ska senast lämnas in?

Lawline svarar

Hej! Testamenten efter den avlidna ska bifogas i bouppteckningen enligt 20 kap. 5 § ÄB. Det är lämpligt om bröstarvingar vid bouppteckningssammanträdet gör gällande sin rätt till laglott enligt 7 kap. 3 § ÄB. Men bröstarvingars rätt att påkalla jämkning av testamente kvarstår i sex månader från det att arvingen delgetts testamentet. Den som utför bouppteckningen är därför i regel väldigt angelägen om att delge testamente så fort som möjligt för att tidsfristen ska börja löpa. Du finner ärvdabalken (ÄB) här: https://lagen.nu/1958:637 Vänligen,
Oscar SundholmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning