Sambolagens ikraftträdandebestämmelser

De har bott tillsammans sedan tidigt sextiotal och nu har en part avlidit och inget finns skrivit mellan dem. Omfattas par som blev sambo innan sambolagen kom till av denna lag.

Lawline svarar

Hej! Angående sambolagens (https://lagen.nu/2003:376) införande står att läsa i förarbetena till lagen, se prop. 2002/03:80 s. 42 (http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GQ0380). Där står att läsa att om samboförhållandet upphör efter att lagen trädde i kraft (d.v.s. 1 juli 2003), ska sambolagens regler tillämpas även om samboförhållandet har inletts innan lagens ikraftträdande. D.v.s. samboförhållanden som uppstod innan lagens införande omfattas av den, så länge samboförhållandet upphört efter lagens ikraftträdande. Paret i din fråga kommer alltså att omfattas av sambolagens regler. Har du frågor angående sambolagens tillämpning (bodelning, samboegendom etc.) får du gärna höra av dig igen! Med vänliga hälsningar
Jimmy MikaelssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning