FrågaASSOCIATIONSRÄTTStiftelser 18/03/2011

Lagstiftning rörande stiftelser

Vilka lagregler finns om stiftelser?

Lawline svarar

Hej! Den centrala civilrättsliga regleringen om stiftelser hittar du i Stiftelselagen (https://lagen.nu/1994:1220). Regler om stiftelser återfinns dock även i andra lagar. I t ex 2 kap. 3 § Bokföringslagen (https://lagen.nu/1999:1078#K2P3S1) hittar du vilka stiftelser som är bokföringsskyldiga och regler om stiftelsers skattskyldighet hittar du i 7 kap. 3 - 6 §§ Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229#K7P3S1). Utöver detta finns det t ex en Stiftelseförordning (https://lagen.nu/1995:1280) och speciallagar som Lag (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall (https://lagen.nu/2001:845). Även om jag tror att jag ovan har nämnt den viktigaste lagstiftningen rörande stiftelser återfinner du regler om stiftelser i fler lagar och förordningar. Tyvärr har jag dock ej möjlighet att lämna en uttömmande lista över alla dessa regler. Undrar du över regleringen rörande stiftelser i en viss specifik situation eller tillämpningen av någon regel får du gärna återkomma. Med vänliga hälsningar
Jimmy MikaelssonRådgivare