FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott16/03/2011

MISSBRUK AV URKUND

En tjejkompis (icke myndig) till mig vill gärna hänga med ut på krogen men eftersom hon inte har fyllt 18 har hon ingen legitimation som låter henne. Vad skulle hända om hon lånade sin syters legitimation, då de är väldigt lika och hennes syster ändå är utomlands? Har hört talas om något som heter missbruk av urkund, har det något min tjejkompis kan bli dömd för? Vad skulle straffet vara om hon blev fasttagen med sin systers legitimation?

Lawline svarar

Hej, Brottet missbruk av urkund regleras i Brottsbalken 15 kap. 12§. För att det ska vara fråga om brott krävs det att man, i fall som detta, har använt legitimationen för att identifiera sig med. Din kompis kan alltså inte dömas för missbruk av urkund innan hon har försökt legitimera sig med id-handlingen. Skulle hon dock försöka ta sig in på krogen så gör hon sig skyldig till brottet missbruk av urkund. Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst sex månader. Vid grova brott är straffet fängelse i högst två år. Att bara använda en lånad legitimation för att ta sig in på krogen blir med största sannolikhet inte bedömt som ett grovt brott. Normalstraffet här bör bli böter. Eventuellt kan villkorlig dom bli aktuellt. Fängelse bör inte bli aktuellt då personer under arton år endast för dömas till fängelse om synnerliga skäl föreligger, Brottsbalken 30 kap. 5§. Jag hoppas att du har fått det svar du var ute efter. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor. Du hittar brottsbalken här: https://lagen.nu/1962:700#A2 Vänligen,
Hampus SabelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo