Skadeståndsansvar för hundägare, vållande, adekvat kausalitet

2011-03-16 i Strikt ansvar
FRÅGA
Hejsan. Jag var med om en olycka. Då jag väjde för en inbromsande bil framför mig råkade jag köra på en person som var ute med sin hund. Hunden var i koppel men han tappade den så den kom lös och rymde. Då hoppade den på en annan person och bet den. Hundägaren säger nu att jag är ansvarig för detta, att betala skadestånd till personen som blev hundbiten. Jag har sökt på internet och vad jag förstår så har hundägaren ett sk. strikt ansvar. Vad gäller egentligen? Kan jag ses som vållande till hundbettet? Tacksam för svar! Mvh
SVAR
Hej,

Enligt 19 § Lag om tillsyn över hundar och kattar, se här ska en hundägare ersätta skada som hunden orsakar även om ägaren inte vållat skaden. Det betyder att man är skadeståndsskyldig även om man inte hade uppsåt eller varit vårdslös i förhållande till skadan (till skillnad av vad som gäller generellt för skadeståndsskyldighet) och det handlade om en ren olyckshändelse, detta kallas för strikt ansvar.
Detta betyder att det är hundägaren som ska betala skadestånd till personen som blev biten.
Enligt samma lagrum andra mening kan hundägaren emellertid kräva tillbaka vad som han har betalt av den som vållat skadan (regressrätt).
Här gäller inte strikt ansvar utan för att vara skyldig att betala till hundägaren måste du har handlat vårdslöst.
Jag rekommenderar att kontrollera med din hemförsäkring, om du har en, den brukar inkludera ansvarsskydd som täcker skador som man vållar.

Jag känner inte till hela händelseförloppet men jag antar att din körning bedöms som vårdslös enligt trafikreglerna, det gäller att man måste köra med sådant avstånd att man kan bromsa i tid utan att behöva väja.
Det är dock mycket tveksamt att din handling kommer att bedömas som förorsakande i förhållande till hundbettet p.g.a. brist av advekvat kausalitet. Vad som menas med det är att hundbettet orsakades av din handling men det som saknas här är att handlingen innebär en objektiv fara för den inträffade skadliga effekten just på det sätt som i verkligheten blivit fallet. Konkret uttryckt menas här att det t.ex. är en typisk effekt att köra på en person på trottoaren eller på ett staket när man väja för en annan bil men inte att en annan person blir biten av en hund.
Brister det i adekvat kausalitet brister det skadeståndsansvar.
Här finns en kort beskrivning av begreppet adekvat kausalitet: https://lagen.nu/begrepp/Adekvat_kausalitet

För fullständighetens skull tillägger jag att du som bilförare också har ett strikt ansvar enligt trafikskadelagen.
Trafikförsäkringen täcker vissa skador oavsett vållande, se 10, 11 §§ Trafikskadelagen: här
Det är dock även här tveksamt att ansvar för erstättning för hundbettet kommer att aktualiseras här (brist i adekvat kausalitet), även här rekommenderar jag att ta kontakt med din trafikförsäkring.

Med vänliga hälsningar

Jean Lo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?