FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt13/03/2011

Hyresavtal på bestämd tid

jag är egen företagare och arbetar som frisör. Jag hyr min stol i andrahand av en tjej som är mamma ledig. i vårat kontrakt står det inget om att hon kan säga upp mig, det står endast att kontraktet vi skrivit gäller mellan 2010-06-07 till och med 2011-06-07 sedan måste ett nytt kontrakt skrivas. har hon rätt att säga upp mig så jag får gå samma dag? ellerhar jag rätt att stanna till den 7 juni detta år ?

Lawline svarar

Hej! Ditt kontakt med hyrestid mellan 2010-06-07 tom 2011-06-07 anses som ett hyresavtal på bestämd tid. Regler om sådana hyresavtal finns reglerade i jordabalken JB 12 kap. Enligt JB 12 kap 3§ 2st ska ditt avtal upphöra att gälla vid hyrestidens utgång, det vill säga 20110607 om inte annat har avtalats. Detta innebär att din hyresvärden inte har rätt att säga upp dig så att du får gå samma dag. Du har rätt att stanna till den 7 juni detta år. Med vänliga hälsningar
Lan Le HuongRådgivare
Hittade du inte det du sökte?