FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott13/03/2011

Bestickning att erbjuda advokat ersättning vid en friande dom?

Är det olagligt att erbjuda sin advokat en bonus i form av pengar vid en friande dom?

Lawline svarar

Hej, Av frågan framgår inte om summan erbjuds i förskott, alltså innan huvudförhandling hållits i målet, eller om summan erbjuds i efterhand, efter att en friande dom avkunnats. Oavsett när man erbjuder en summa pengar utöver en tillbörlig ersättning inom ett uppdragsförhållande finns dock risken att handlingen faller under det brott som kallas bestickning och följer av Brottsbalken 17 kapitlet 7 §. Det är dock ett relativt oreglerat område på det sättet att det inte finns direkt utförlig vägledning i form av rättspraxis, varför det är svårt att exakt avgöra vad som utgör bestickning och inte. Om advokaten har förordnats som offentlig försvarare och erhåller en bonusersättning från sin klient om denne frias utgör dock handlingen med stor sannolikhet bestickning, se NJA 2009 s 751. Än mer uppenbart blir det att bidraget är otillbörligt om det ges i förskott, alltså innan rättegången, eftersom försvararen i det fallet kan tolka gåvan som en uppmaning att prioritera sin klients ärende framför andra ärenden - vilket precis är det beteende man söker undvika genom att klassa handlingen som en brottslig gärning. En bonus i form av kontanter skulle i regel vidare enligt samma rättsfall som ovan alltid klassas som otillbörlig och därmed brottslig varför svaret på din fråga med största sannolikhet blir att handlingen är att betrakta som brottslig. Vänliga hälsningar Elin Schmid
Elin SchmidRådgivare
Hittade du inte det du sökte?