Återkallande av vapentillstånd

2011-03-12 i Övriga brott
FRÅGA
Jag missade att ansöka om förnyelse av 5-årslicens för ett enhandsvapen. Detta innebar att jag nu är anmäld för olaga vapeninnehav. Jag missade tiden med två dagar. Detta var slarv och inget uppsåt från min sida. Hur går det med mina övriga vapenlicenser? Kommer de att återkallas? //
SVAR

Hej,

Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen, bör frågan om en persons fortsatta vapeninnehav regelmässigt omprövas när innehavaren dömts för allvarlig brottslighet exempelvis:
1. brott mot jaktlagstiftningen som medfört fängelsestraff,
2. brott mot vapenlagstiftningen som inte är att anse som ringa,
3. smuggling av skjutvapen,
4. djurplågeri,
5. våldsbrott som inte är att anse som ringa,
6. narkotikabrott eller
7. grovt rattfylleri.

Omprövning av tillstånd att inneha skjutvapen bör även regelmässigt ske när en tillståndshavare missbrukat vapen, åsidosatt bestämmelser för förvaring av skjutvapen, missbrukar alkohol, narkotika eller dopningsmedel eller drabbats av en sådan allvarlig sjukdom att lämpligheten att inneha skjutvapen kan ifrågasättas.

Hänsyn bör självfallet tas till omständigheterna i det enskilda fallet med avseende på bl.a. gärningens svårhetsgrad m.m. Uppsåtliga brott mot vapenlagens bestämmelser bör regelmässigt föranleda återkallelse, om inte gärningen av domstol bedömts som ringa. Fall som beror på förbiseende eller slarv bör i stället för återkallelse föranleda en erinran. Är det fråga om upprepade brott bör dock en strängare bedömning göras även i dessa fall.

Min bedömning är att dina övriga vapentillstånd inte kommer att förverkas på grund av din försenade tillståndsansökan, men att det troligtvis kommer att ske en annan bedömning om förseelsen upprepas.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen hittar du här: http://www.polisen.se/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Forfattningar-och-lagar/Publicerat/FAPRPSFS1/RPSFS-200913---FAP-551-3/

Vänligen,

Mathias Gunnervald
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1047)
2022-01-25 Hur mycket kan man få i skadestånd om man blir kallad för n-ordet?
2022-01-24 Är man skyldig att anmäla brott?
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?

Alla besvarade frågor (98708)