FrågaPROCESSRÄTTDomstol09/03/2011

Målsägandens närvaro vid rättegång

Hej. En målsägande, vilken är hörd på video, är så rädd att hon inte vågar medverka vid rättegång. Inte på telefon eller på något vis. Det finns stödbevisning i form av journalutdrag, vittnesförhör etc. Det finns mycket detaljer i målsägandens förhör och det är tidsbestämda händelser. Mannen förnekar allt. Finns det något sätt att genomföra en rättegång under dessa premisser? Tacksamt Maria F

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! De svenska processrättsliga reglerna hittar man i Rättegångsbalken (RB). Som målsägande är man inte tvungen att deltaga i en rättegång. Dock kan det vara svårt för åklagaren att nå upp till det höga beviskrav som behövs för att få någon fälld för ett brott, om inte förhör med målsäganden kan äga rum inför rätten. Målsäganden skall dock kallas om det kan antas att dennes närvaro kan ha betydelse för utgången av målet. Om målsäganden skall infinna sig personligen skall rätten kalla denne vid vite, se RB 45 kap 15 §. Enligt RB 20 kap 15 § har du har som målsägande rätt till en stödperson under rättegången, och i vissa fall ett målsägandebiträde. Om du är rädd för någon, till exempel den åtalade i ett brottmål, eller om du av någon annan orsak har särskilt svårt för att berätta när en viss person är närvarande, bör du i god tid före rättegången kontakta domstolen. Domstolen kan bestämma att den person som du är rädd för inte får vara närvarande under förhöret. Länk till rättegångsbalken: https://lagen.nu/1942:740 Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Med vänlig hälsning
Kerstin EifrémRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”