Straffskala för olovlig överföring av pengar

Hej.Min hustru har olovligen tagit ut pengar på mitt företagskonto (via överför it) för egen vinning ett antal gånger.Det sista rör sej om ca 38tkr(Hon har ej del i företaget)Hon har ej heller andra fullmakter.Detta har satt mej i ekonomisk knipa.Detta är ett försök att visa "straffskalan" för att få henne sluta.Rekommendation tack??

Lawline svarar

Hej! Det framgår inte av frågan om din hustru har någon "förtroendeställning" inom ditt företag, d.v.s. en anställning som kassör eller dylikt. Har hon det kan det handla om förskingring enligt 10 kap. 1 § Brottsbalken om hon olovligen överfört pengar som hon har skyldighet att redovisa om. Straffskalan för förskingring är fängelse upp till högst 2 år. Du skriver att hon har gjort det flera gånger och att det handlar sig om höga summor och eventuellt innebär synnerligen kännbar skada för ditt företag, det kan vara grov förskingring enligt 10 kap. 3 § Brottsbalken, straffskalan ligger här mellan 6 månader och 6 års fängelse. Om hon inte har något förhållande till ditt företag och hon olovligen överfört pengar till hennes konto kan det handla om stöld enligt 8 kap. 1 § Brottsbalken, straffbelagd med fängelse i högst 2 år eller grov stöld (8 kap. 3 § ) om värdet är betydande eller inneburit synnerligen kännbar skada för företaget, straffskalan är lägst 6 månader och högst 6 år. Här kommer länken till lagarna jag hänvisar till: Stöld: https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1 Grov stöld: https://lagen.nu/1962:700#K8P4S1 Förskingring: https://lagen.nu/1962:700#K10P1S1 Grov förskingring: https://lagen.nu/1962:700#K10P3S1 Med vänliga hälsningar
Jean LoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo