Straffskala för olovlig överföring av pengar

FRÅGA
Hej.Min hustru har olovligen tagit ut pengar på mitt företagskonto (via överför it) för egen vinning ett antal gånger.Det sista rör sej om ca 38tkr(Hon har ej del i företaget)Hon har ej heller andra fullmakter.Detta har satt mej i ekonomisk knipa.Detta är ett försök att visa "straffskalan" för att få henne sluta.Rekommendation tack??
SVAR
Hej!
Det framgår inte av frågan om din hustru har någon "förtroendeställning" inom ditt företag, d.v.s. en anställning som kassör eller dylikt. Har hon det kan det handla om förskingring enligt 10 kap. 1 § Brottsbalken om hon olovligen överfört pengar som hon har skyldighet att redovisa om. Straffskalan för förskingring är fängelse upp till högst 2 år. Du skriver att hon har gjort det flera gånger och att det handlar sig om höga summor och eventuellt innebär synnerligen kännbar skada för ditt företag, det kan vara grov förskingring enligt 10 kap. 3 § Brottsbalken, straffskalan ligger här mellan 6 månader och 6 års fängelse.

Om hon inte har något förhållande till ditt företag och hon olovligen överfört pengar till hennes konto kan det handla om stöld enligt 8 kap. 1 § Brottsbalken, straffbelagd med fängelse i högst 2 år eller grov stöld (8 kap. 3 § ) om värdet är betydande eller inneburit synnerligen kännbar skada för företaget, straffskalan är lägst 6 månader och högst 6 år.

Här kommer länken till lagarna jag hänvisar till:
Stöld: här
Grov stöld: här
Förskingring: här
Grov förskingring: här

Med vänliga hälsningar
Jean Lo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (756)
2022-01-14 Kan min fru ta med sig bohag innan bodelning är gjord vid en skilsmässa?
2022-01-13 Råkat få med mig saker från affären utan att betala, är det stöld?
2022-01-12 Påföljd vid stöld, 15 år?
2022-01-07 Är det olagligt att ta och sälja någon annans ringar?

Alla besvarade frågor (98481)