FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott07/03/2011

Anonym anmälan hos Socialtjänsten - falsk tillvitelse?

Hej! Min mans ex fru har skickat en anonym anmälan till socialen där hon påstår att jag misshandlat mina barn och att jag skulle ha adhd eller/och damp. Hon har erkänt för både mig och min man att hon skickat in den här anmälan. Kan jag anmäla henne för det här? Jag var gravid vid tidpunkten då det hände och fortsatte med sina trakasserier.Jag gick in i vägen efter detta och hamnade i en fruktansvärd depression där psyk fick göra ett hembesök hos mig och jag fick lugnade. Jag låg alltså och sov 24 h om dygnet under 2v tid. vad kan jag göra? kan jag anäla henne för detta? och vad kan straffet bli eftersom hon erkänner det?

Lawline svarar

Hej! Det som ligger närmast tillhands att bedöma detta som är falsk tillvitelse. Detta regleras i Brottsbalken, 15 kap 7 § och har föjlande krav: utsagan måste vara sanningslös och ske hos bl.a. en myndighet som har att uppta anmälan i sådan sak. Kravet på sanningslöshet måste täckas av uppsåt, d.v.s. att hon måste ha vetat att hennes utsaga var osann. Detta brott kan anmälas hos polisen. Om åklagaren väcker s.k. allmän åtal kan du som målsägande biträda. Åklagaren måste bevisa att den åtalade uppsåtligen talade osanning. Om hon inte visste men hade skälig anledning att anta att hon talar osanning har hon gjort sig skyldig till vårdslös tillvitelse enligt 15 kap 7 § 2 stycket. Här måste åklagaren bevisa att hon gjorde anmälan trots skälig anledning. Falsk och vårdslös tillvitelse gäller för anmälan om brottslig gärning, här misshandel. Angående utsagan om ADHD: det kan vara förtal enligt 5 kap. 1 § Brottsbalken. Förtal är brottet även där då hon omtalar det för andra än myndigheten. Domstolen ska, när straffet bestäms, bl.a. ta hänsyn till omständigheten att den åtalade ha frivilligt angett sig men det gäller bara om personen ifråga anger sig hos polisen, det räcker inte att hon erkände det för dig för att det ska ha förmildrande verkan. Här kommer länken till lagarna som jag hänvisade till: https://lagen.nu/1962:700#K15P7S1 https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1 Med vänliga hälsningar
Jean LoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo