FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 10/09/2006

Omplacera från kommunikationsavd till reception?

Hej, En väninna blev idag inkallad till sin chef på jobbet som hänvisade till besparingskrav och berättade att de därför tänkte omplacera henne från en kvalificerad tjänst på Kommunikationsavdelningen på huvudkontoret till en tjänst som Receptionist på en av deras lokaler. Samtidigt skall en anställd på företagets försäljn.avd få ta över hennes nuvarande tjänst med hänvisning till att denne inte kan sitta i reception då denne inte har ett representabelt utseende och därför istället får ta över min vänninas jobb. De tar alltså totalt bort 1 tjänst från Försäljn.avd. Företaget har anställt ett flertal personer både på Försäljn. avd och på Kommunikationsavd. efter det att min väninna anställdes för 2 år sedan (senast föregående månad). Min väninna som har akademisk utbildning och erfarenhet inom marknadsföring är helt överkvalificerad för att sitta i reception. När hon påtalade detta fick hon till svar att hon självfallet har rätt att säga upp sig istället för att acceptera omplaceringen. Vill passa på att säga att min väninna har skött sitt nuvarande arbete bra och är en uppskattad medarbetare. Kan företaget göra på det här sättet?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. Som huvudregel har företaget rätt att omplacera sina anställda efter behov, dock finns vissa inskränkningar i detta. För det första är det intressant att undersöka vad det står i din väninnas anställningsavtal. Om en tjänst på kommunikationsavdelningen utpekas i avtalet så innefattar tjänsten just detta och hon har i sådana fall inte någon skyldighet att acceptera tjänsten som receptionist. Är huvudkontoret utpekat som arbetsplats är hon heller inte skyldig att acceptera en ny arbetsplats. För det andra så finns allmänna principer på området för arbetsrätt som anger att nya arbetsuppgifter måste falla inom kollektivavtalets tillämpningsområde. En intressant fråga är vilket kollektivavtal som tillämpas generellt på de som arbetar vid kommunikationsavdelningen respektive på receptionisterna. Vidare gäller generellt för privatanställda tjänstemän (vilket din fråga antyder att det handlar om i detta fallet) att tjänstemännen anses inneha en specifik befattning. Denna befattning får inte ändras i grunden vilket man nog kan anta att den gör om man omplaceras på det sättet som du beskriver. Det ligger med beaktande av dessa tre aspekter nära till hans att anta att omplaceringen inte är tillåten och istället är att jämställa med uppsägning från arbetstagarens sida. Om inte arbetstagaren kan visa på saklig grund för en sådan uppsägning (det faktum att hon till skillnad från sina arbetskamrater såg tillräckligt respektabel ut för att stå i receptionen är knappast ett sådant) kan din väninna göra påföljder gällande mot sin arbetsgivare. De påföljder som kan bli aktuella är ogiltighet av uppsägningen i kombination med skadestånd.
Daniel SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000