Samboegendom, inköp från gemensamt konto

Min sambo o jag har inga gemensamma barn men två var sedan tidigare. Vi har ingenting skrivet. Min sambo står för ett antal bankkonton och jag står som medkontohavare. Hur hanteras dessa bankkonton vid ev dödsfall? Vi har dessutom genemsam ekonomi, där vi för "gemensamma" pengar köpt åtskilligt som inte kan anses ingå i det som sambolagen avser med "gemensamt bohag". Vi har i de flesta fallen inga kvitton med namn på. Mycket är handlat med kontokort där räkningarna sedan betalats från de gemensamma kontona. Hur hanteras sådana saker vid ett ev dödsfall? Hur hanteras saker som det inte finns kvitto på alls?

Lawline svarar

Hej! Först och främst har man som sambo ingen arvsrätt efter varandra. Så om någon av er avlider kommer den avlidnes barn att ärva denne. Beträffande samboegendomen så kan den efterlevande sambon begära bodelning enligt 18 § 1 st. sambolagen. Vilket man i praktiken gör om den avlidne sambon ägde mer samboegendom än den efterlevande. Vid en eventuell bodelning delar man på samboegendomen, 14 §. Bankmedel är inte samboegendom och ingår därför inte i en eventuell bodelning. Har man ett bankkonto gemensamt så utgår man ifrån att man äger hälften var av bankmedlen. Huvudregeln är att den som har köpt en sak för egna medel blir ägare till saken. Men precis som du nämner är det vanligt att man har köpt saker från ett gemensamt konto och därför inte vet vem som har betalat vad. Det kan i sådana fall uppkomma samäganderätt till sakerna, detta sker om båda samborna har inkomst och omväxlande köper saker. I ert fall tolkar jag det som att ni båda har satt in pengar på kontot och man får då utgå ifrån att ni äger hälften var av de saker som inhandlats på sådant sätt. Så om ni har köpt en sak för 1000 kr från det gemensamma kontot och den ena av er dör, så äger den efterlevande fortfarande halva saken, d.v.s. 500 kr. Barnen till den avlidne maken ärver resterande del, d.v.s. 500 kr som de får dela på. Skulle någon av er ha tillfört mycket mer pengar till kontot än den andre kan man frångå detta synsätt Vill du titta närmare i sambolagen finner du den här https://lagen.nu/2003:376 Vänliga hälsningar
Oscar SundholmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning