Disciplinära åtgärder i skolan

Hej , Känner mig väldigt orättvis behandlad att "skolan" (inklusive rektorn) ger mig en skriftlig varning. En varning för något jag inte har begått. Tänkte fråga om vilka lagar som gäller när ett sådant händelse inträffat?

Lawline svarar

Hej Beroende på om varningen utdelats på grundskolan, gymnasiet eller högskola/universitet gäller olika regler. Om fallet är så att det skett på grundskolan tillämpas Grundskoleförordning (1994:1194)( se https://lagen.nu/1994:1194 ). Enligt 6 kap. 9-10 §§ får en lärare uppmana en elev, som uppträder olämpligt, att ändra sitt uppförande. Läraren får även visa ut eleven från undervisningslokalen. Om detta inte hjälper och eleven fortsätter uppträda olämpligt ska saken anmälas till rektorn och till elevvårdskonferensen, som i sin tur kontaktar elevens vårdnadshavre. Om eleven trots detta inte ändrar sitt beteende ska elevvårdskonferensen anmäla detta till styrelsen, vilka i sin tur kan besluta om lämplig åtgärd. Har det skett på gymnasiet tillämpas Gymnasieförordning (1992:394) (se https://lagen.nu/1992:394 ). Enligt 6 kap. 21 § ska en lärare uppmana en elev som uppträtt olämpligt att ändra sitt uppförande. Om eleven inte ändrar sitt uppförande ska läraren försöka utreda orsaken till beteendet. Av 6 kap. 22 § följer att om eleven trots detta fortsätter med sitt olämpliga uppträdande eller gör sig skyldig till en allvarligare förseelse ska rektorn försöka utreda orsaken till beteendet. Med hjälp av vad som framkommit genom utredningen ska rektorn försöka få eleven att bättra sig och får då även tilldela eleven en skriftlig varning. Fortsätter det olämpliga uppträdandet efter tilldelad varning kan eleven stängas av från skolan enligt 6 kap 23 §. Ett beslut om avstängning kan överklagas, dock inte ett beslut om utfärdad varning, enligt 12 kap. 1 §. Om varningen lämnats till elev på universitet eller högskola tillämpas Högskoleförordning (1993:100) (se https://lagen.nu/1993:100 ). Enligt 10 kap. 1 § får disciplinära åtgärder vidtas mot: fusk, störningar och sexuella trakasserier. Av 10 kap. 2 § framgår att de disciplinära åtgärderna får bestå av avstängning och varning. Om en elev blir anmäld för att ha begått någon av de gärningar de disciplinära åtgärderna kan användas mot ska denne elev få chans att yttra sig i frågan efter det att rektorn gjort en utredning, detta enligt 10 kap 9 §. Om rektorn sedan beslutar sig för att tilldela eleven en varning har eleven, enligt 10 kap. 10 §, rätt att påkalla en prövning av beslutet hos disciplinnämnden. Eleven ska även underrättas om denna rättighet. Hälsningar
Anton KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”