Skuldebrev mellan makar giltigt vid äktenskap och efterföljande bodelning?

2011-02-27 i Skuldebrev
FRÅGA
A har skuld till B (skuldbrev upprättat).A och B gifter sig. Kvarstår giltigheten i skuldebrevet vid beräknande av ev framtida giftorätt (vid tex skilsmässa) eller "upphävs " skulden i samband med giftemålet?
SVAR
Hej,

Ett äktenskap påverkar inte de allmänna förmögenhetsrättsliga förpliktelserna som de båda personerna har utan man svarar äger fortfarande sin egendom och svarar för sina egna skulder, se 1 kapitlet 3§ Äktenskapsbalken (ÄktB), här. Skuldebrevets giltighet kvarstår alltså även vid efter äktenskapets ingående.

Men som du också är inne lite på i din fråga blir det lite annorlunda vid en bodelning till exempel med anledning av en skilsmässa. I bodelningen ska giftorättsgodset ingå, vilket är all egendom som inte är enskild egendom, se 10 kapitlet 1§ ÄktB,https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1, och 7 kapitlet 1§ ÄktB, här. Av 11 kapitlet 2§ ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1, framgår det att varje make får räkna av så mycket från giftorättsgodset att det täcker de skulder som maken hade vid tidpunkten när talan om skilsmässa väckande.

A kommer i ditt fall alltså få avräkna så pass mycket giftorättsgods att det täcker skulden vilket innebär att även fast B kommer att kunna göra skulden gällande efter skilsmässan så har A fått mer giftorättsgods för att kunna täcka en sådan skuld. Det man kan göra är att göra fordran och A:s betalning på den till B:s enskilda egendom så att den inte räknas med i bodelningen. Men skuldebrevet är alltså varken ogiltigt eller upphävt i civilrättslig mening.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar


Anna Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (143)
2020-08-27 Fråga om skuldebrev och nedsättning av pengar hos myndighet
2020-08-23 När måste jag betala min skuld?
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan

Alla besvarade frågor (84316)