Barns äganderätt

2011-02-24 i Barnrätt
FRÅGA
Från vilken ålder får barn stå som ägare för ett stort djur, så som häst? Skiljer det sig i fall så som donation och köp?
SVAR
Hej,
När du skriver barn så antar jag att du menar en person som är under arton år och därmed omyndig. Enligt 1:9 Föräldrabalken, se så får den som är under arton år inte själv råda över sin egendom, se här. En person under arton år får heller inte ingå avtal och kan därmed inte genomföra ett giltigt köp av hästen. Det betyder att det är barnets förmyndare, vilket oftast även är desamma som föräldrar som får stå som ägare och skall förvalta tillgångarna enligt 12:1 Föräldrabalken. Det finns dock undantag. Om barnet skulle vara över sexton år får det själv råda över det som han eller hon genom eget arbete förvärvat enligt 9:3 Föräldrabalken. Det betyder alltså att om barnet i fråga har köpt hästen med egna intjänade pengar så kan det stå som ägare.
Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning
Elin Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82601)