FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt19/02/2011

Om barnbidrag

Hej.Min fru och jag har 3 barn gemensamnt av 5.Hon får ensamt barnbidraget för alla.Har jag rätt att ta del av dessa pengar?Och isf hur gör man? Tilläggas skall att min fru har ett "köpberoende" och anväder bla dessa pengar till allt annat möjligt.Går det göra något enl lag åt detta??

Lawline svarar

Hej Tommy! Barnbidraget betalas ut till den person som barnet bor hos och som har vårdnaden om barnet. Med vårdnad menas det juridiska ansvaret för barnet. Eftersom jag inte vet hur vårdnaden ser ut för de två barn som inte är era gemensamma, utgår jag ifrån att det främst är barnbidraget för era tre gemensamma barn som din fråga rör. Eftersom ni är gifta har ni gemensam vårdnad om dem. (Föräldrabalken 6 kap 3 §). Det blir endast aktuellt att dela på barnbidraget för ett barn om vårdnadshavarna inte bor tillsammans och barnet bor hos dem växelvis (Socialförsäkringsbalken 16 kap 8§). Enligt försäkringskassan kan då en av föräldrarna begära om delat barnbidrag mot den andra förälderns vilja. Eftersom du fortfarande är gift och bor tillsammans med dina barns mamma blir detta alltså inte aktuellt i ditt fall. Däremot kan vårdnadshavare som bor tillsammans välja om barnbidraget ska betalas ut till mamman eller pappan. Om vårdnadshavarna inte gör ett sådant val betalas barnbidraget ut till mamman(Socialförsäkringsbalken 16 kap 5 §). Mitt förslag att ni anmäler till försäkringskassan att du ska bli mottagare av bidraget för något eller alla era tre barn. En sådan blankett heter ”Gemensam anmälan om mottagare av barnbidraget” och finns på Försäkringskassans hemsida. För att göra en sådan anmälan behöver du dock ha din frus samtycke. Om din fru inte går med på detta blir det svårare. Som gifta ska du och din fru fördela utgifter och sysslor mellan er (Äktenskapsbalken 1 kap 4 §). Ni ska som föräldrar var och en efter förmåga stå för barnets underhåll(Föräldrabalken 7 kap 3 § st 3). Barnbidraget är ingen inkomst till barnet utan ska gå till barnets vårdnadshavare som enligt föräldrabalken har ansvaret för att barnets behov blir tillgodosedda(Föräldrabalken 6 kap 2 §). Den teoretiska möjlighet jag ser för dig att få del av barnbidraget mot din frus vilja är om du skulle begära ensam vårdnad om era gemensamma barn. Detta är dock inte en lösning som jag rekommenderar - den skulle troligen inte få gehör i en domstol så länge du är gift med dina barns mamma. Eftersom det anses att gemensam vårdnad är bäst för barnen, är det bara i fall då det är omöjligt för föräldrarna att samarbeta som domstolen upphäver den gemensamma vårdnaden(NJA 2000 s. 345). Eftersom du fortfarande är gift och bor ihop med barnens mamma är det inte troligt att en domstol skulle göra en sådan bedömning i ditt fall.
Jenny GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”