Efterarv och testamente

Min mamma dog för 7 år sedan och pappa lever. Jag har 2 syskon och min fråga är hur ett testamente skulle gälla. Min bror är missbrukare och hans del skulle gå till kronofogden om vår pappa dör, vilket jag tycker är synd. Om min pappa skriver testamente till fördel för mig och min syster. Är det pappas del som går att testamentera bort då? Hur blir tårtbitarna?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! I mitt svar har jag utgått från att din far och mor var gifta och att hennes kvarlåtenskap tillföll honom när hon gick bort. Han ärvde då denna med sk fri förfoganderätt, vilket innebär att han kan använda tillgångarna under sin livstid men han får inte testamentera bort dem. Ni bröstarvingar har rätt till efterarv efter er mor när er far går bort. Beroende på hur egendomsförhållandena såg ut vid er mors bortgång räknar man ut en procentsats av boet som var hennes del, vilken man sedan använder vid faderns bortgång för att räkna ut efterarvet. Om all deras egendom var giftorättsgods var hennes del av boet 50% och det är denna del som skall fördelas som efterarv vid er fars bortgång. Denna del går inte att testamentera bort. Procentsatsen kommer att öka eller minska om någon av makarna vid hennes bortgång hade enskild egendom. Sammanfattningsvis kan sägas att så stor del av boet som tillhörde henne vid hennes bortgång kommer att fördelas som arv efter henne. Den andra halvan däremot, kan er far fördela via testamente. Dock har din bror, som bröstarvinge, alltid rätt att få ut sin laglott vilken är hälften av arvslotten. Hoppas att mitt svar har hjälpt dig!
Kerstin EifrémRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”