Vetenskapliga eller konstnärliga värden i 16:10a§ Brottsbalken

2011-02-15 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, jag funderar på vad som i Brottsbalken kap. 16 10a § menas med "vetenskapliga eller konstnärliga värden". Jag har tittat i förarbeten, prop. o betänkande, men kan inte hitta hur man definerar detta. Inte heller i praxis. Vore jättetacksam om jag kunde få hjälp med detta, jag tänker att det borde finnas någon definition.
SVAR
Hej,

"Vetenskapliga eller konstnärliga värden" är inget som omnämns i 16:10a§ utan är i sig en del av den definition som använts för att avgränsa vad som utgör en barnpornografisk bild i SOU 2007:54.

Den fullkomliga definitionen (av en barnpornografisk bild) lyder som följer:
"En bild som, utan att ha några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv".

Utgångspunkten är att en bild som inte har till syfte att påverka åskådaren sexuellt utan har vetenskapliga eller konstnärliga förtecken inte är att anse som pornografisk och således inte heller skall omfattas av straffbestämmelsen i 16:10a§

Det går av naturliga skäl inte att säga i exakta termer vad som är eller inte är konstnärligt eller vetenskapligt utan en bedömning måste göras i det enskilda fallet. Syftet är i korthet att möjliggöra professionell hantering av barnmotiv.

Är du intresserad av att läsa mer om avvägningen man gjort avseende definitionens flexibilitet rekommenderas SOU 2007:54 s.260-261.

SOU 2007:54 hittar du här: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/86688
Fredrik Mandelholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1045)
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?
2022-01-13 Är de tillåtet att ha sex med djur?
2022-01-11 Vad kan en domare som medvetet fattar olagliga beslut dömas för?

Alla besvarade frågor (98481)