Tid för betalning vid konsumenttjänst

En man har lämnat in sin gräsklippare för reparation hos en säljare. Efter mycket argumenterande angående priset kommer parterna slutligen överens. Säljaren säger till mannen att han är tvungen att betala reparationen direkt och att han inte skulle få tillbaka gräsklipparen innan han hade gjort det. Mannen (köparen) menade å sin sida att eftersom det varit lite problem mellan parterna så ville han först få hem gräsklipparen och kontrollera att den fungerar innan han betalar för arbetet. Vem har rätt i denna situation? //Mvh Lotta

Lawline svarar

Hej! Jag tolkar frågan som att köparen lämnar in gräsklipparen för reparation i egenskap av konsument. D.v.s. köparen lämnar inte in gräsklipparen för en näringsverksamhets räkning, utan för privata syften. Därigenom blir konsumenttjänstlagen (KtjL) (https://lagen.nu/1985:716) tillämplig, se 1 § KtjL. Av 41 § KtjL följer att om inget annat är avtalat så är konsumenten skyldig att betala vid anfordran, efter att näringsidkaren har utfört tjänsten. Vidare följer av 49 § KtjL att, om konsumenten inte i rätt tid betalar kostnaden för en tjänst som avser en sak, har näringsidkaren rätt att hålla kvar saken i sin besittning, tills konsumenten betalar för tjänsten (näringsidkaren har en s.k. retentionsrätt i föremålet för tjänsten.). Parterna i denna frågan är överens om kostnaden för reparationen och om jag förstår saken rätt är säljaren nu klar med reparationen av gräsklipparen. Säljaren har framställt krav på att köparen ska betala och har rätt att hålla kvar gräsklipparen, som säkerhet för den fordran han har på köparen, tills dess att köparen betalar. Säljaren har alltså rätt i denna situationen. Visar det sig sedan att reparationen är felaktigt utförd, så kan köparen reklamera felen till säljaren och har därefter enligt konsumenttjänstlagen möjligheter att göra felpåföljder gällande, så som avhjälpande av felet, prisavdrag, hävning av avtalet och skadestånd. Med vänliga hälsningar
Jimmy MikaelssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”