Ränta på förfallen fordran

Jag har en ensild firma och jag har en kund som inte har betalat i tid vat att jag ska skicka en på minelse men vet inte räntan

Lawline svarar

Hej, Då inget avtalats om ränta blir räntelagen tillämplig, vilken du finner genom att gå in på https://lagen.nu/1975:635. För en fordran där förfallodag är bestämd i förtid utgår ränta från förfallodagen och räntan beräknas vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden hittar du via http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta. En enkel modell för att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h Vänligen,
Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Dröjsmålsränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo