FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler26/08/2006

Får jag ha min hund lös i skogen?

Hej!!

Får man ha en hund löst springande i skogen? Hunden har visat tendenser till att vara agressiv, har även bitit andra hundar. Hunden kommer alltid springande emot än och han lyssnar inte på sin matte.

hoppas på svar.

Lawline svarar

Hej,Enligt 2 § Lag om tillsyn över hundar och katter (HundL) får hundar som visat benägenhet att bita människor eller hemdjur ej vara lös utomhus. Undantag är när hunden hålls inom ett område som är betryggande inhägnat och till vilken utomstående ej äga tillträde.Så svaret på din fråga är förmodligen nej, hunden får ej vara lös utomhus utom i vissa undantagsfall.
För lagtext se http://lagen.nu/1943:459Mvh

Andreas HeedRådgivare