Krav för bouppteckningsman

Hej ! Måste alla dödsbodelägare vara överens om vilken bouppteckningsman som skall utses eller kan den efterlevande makan besluta detta själv utan godkännande från övriga dödsbodelägare?

Lawline svarar

Hej! Enligt 20:2 Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637 skall dödsbodelägarna som har egendomen i sin vård, boutredningsman eller testamentsexekutor utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta bouppteckningen. Dödsbodelägare kan inte vara bouppteckningsman men i övrigt finns inga krav. Det finns heller inget krav på att alla dödsbodelägarna skall vara överens om valet. Vänliga hälsningar
Carina PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000