Syskon som vårdnadshavare

2011-02-05 i Barnrätt
FRÅGA
Om föräldrarna skulle avlida med två gemensamma barn, 20 och 7 år, har då det äldre barnet rätt till att få vårdnaden om sitt yngre syskon om det äldre har god ekonomi och egen bostad, eller hamnar vårdnaden hos någon annan?
SVAR
Hej!

När båda föräldrarna dör skall domstolen anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, 6:9 Föräldrabalken (FB). Den som utses skall vara lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran.

Om föräldrarna eller någon av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt. Om barnet har nått tillräcklig mognad och motsätter sig förordnandet är det inte lämpligt att utse honom/henne. För att bli förordnad till vårdnadshavare krävs att personen i fråga är myndig, 6:10a FB.

Det finns inget som hindrar att ett myndigt syskon blir anförtrodd vårdnaden.
Något formkrav för tillkännagivande om vem som önskas som vårdnadshavare finns inte, utan det kan ske både skriftligt och muntligt.


Föräldrabalken: här


Vänliga hälsningar
Carina Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1430)
2020-04-02 Kan min föredetta flytta med min dotter utan att jag godkänt det?
2020-03-31 Hur får ordnar jag växelvis boende med mina barn?
2020-03-31 Hur avgör man vem som blir boendeförälder vid en separation?
2020-03-31 Har morföräldrar umgängesrätt med sitt barnbarn?

Alla besvarade frågor (78764)