Värdeutveckling av förskott på arv

Mina föräldrar funderar på att ge ett av sina tre barn förskott på arv. Mina föräldrar är 65 och 63 år och har förhoppningsvis 20 år eller mer kvar att leva. Hur beräknar vi på bästa sätt värdeutvecklingen av ett eventuellt förskott på arv, då 500,000 idag troligtvis är mer värt den dag båda våra föräldrar är borta och bouppteckning ska upprättas.

Lawline svarar

Hej! När man beräknar förskott på arv så ska avräkningen ske på egendomens värde vid mottagandet enligt 6 kap. 3 § Ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637 . Man tar alltså inte hänsyn till eventuell värdeförändring eller inflation utan använder sig av samma summa som då gåvan gavs oavsett tiden som förflutit, i ert fall 500 000. Detta gäller om inget annat är föreskrivet. Vill era föräldrar räkna med en annan summa, skulle de exempelvis kunna upprätta ett testamente i vilket de talar om hur de vill att värdet på förskottet ska beräknas. Hoppas svaret varit till hjälp. Med vänlig hälsning
Elin KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning