Underårigs rätt att ingå avtal

2011-01-31 i Barnrätt
FRÅGA
får en 16-åring köpa en större dyr sak, ex en xbox, för de pengar denne tjänat själv genom extraarbete, utan förälders godkännande?
SVAR
Hej,

Ja, då en person fyllt 16 år får denna utan föräldrarnas godkännande köpa saker för de pengar som denna förvärvat genom eget arbete. Detta enligt 9 kap. 3 § Föräldrabalken.

Vänligen,


Andreas Vinqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82601)