Rätt för sambo att bo kvar i bostaden samt arvsavstående

2011-01-26 i Sambo
FRÅGA
Mina föräldrar var sambos, vi är 4 helsyskon. Pappa har nu avlidit. INget testamente eller samboavtal finns. MIn mamma kommer begära bodelning i samband med bouppteckningen. Då äger hon 50% å vi andra 1/8. Fö finns en bil å en liten summa pengar att ärva. Kan vi 4 syskon avstå arvsrätten när det gäller huset till förmån för mamma. Eller avstår vi då hela arvet, dvs bil å pengar???Går det överhuvudtaget avstå arvet till förmån till mamma då hon ju i juridisk mening inte är arvinge.
SVAR
Hejsan!

Precis som du säger så är ju inte din mamma någon arvinge i juridisk mening, eftersom era föräldrar hade ett samboförhållande och därför har hon ingen arvsrätt, se här.

Eftersom hon inte har någon arvsrätt så finns det heller ingen möjlighet för er att avstå ert arv till förmån för henne. Vid bodelningen kan det dock finnas möjlighet för er mamma att få bo kvar i huset.

Ni bör ta reda på om huset utgör så kallad samboegendom eller enskild egendom. Detta framgår av 3 och 5§§ Sambolagen, se här. För att huset ska utgöra samboegendom, krävs att er pappa har köpt huset i syfte att era föräldrar skulle använda det som sitt gemensamma hem. Är huset köpt före det att era föräldrar inledde samboförhållandet så är huset inte att anse som samboegendom, eftersom syftet då inte kan sägas vara att dem skulle använda det gemensamt.

Om huset omfattas av ett tredjemansvillkor om att det skulle vara er pappas enskilda (t.ex om han fått huset genom ett testamente som föreskrivit att det ska vara hans hus enbart) så utgör huset enskild egendom, se här.

Det finns två möjligheter för er mamma att få bo kvar i huset, beroende på om huset var er pappas enskilda eller om det utgör samboegendom.

Om huset utgör enskild egendom och dessutom är en hyres- eller bostadsrätt så erbjuder 22§ SamboL er mamma en möjlighet att bo kvar, se här. Detta förutsätter dock att övertagandet kan anses skäligt. Hon ska alltså ha ett stort behov av att bo kvar i huset. Att era föräldrar har haft barn tillsammans talar för att hon ska få bo kvar. Om dem var sambos länge, talar även detta för att hon ska få bo kvar. Rör det sig om en bostadsrätt så ska er mamma ersätta dödsboet för bostadsrättens marknadsvärde.

Om huset utgör samboegendom så finns det enligt 16 § 2 stycket Sambolagen, en möjlighet för er mamma att bo kvar i huset, se här. Hon får då avräkna husets värde från vad hon skulle ha fått ut ur bodelningen. Detta ska även med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt, vilket förefaller uppfyllt i detta fall.

Mvh.

Alexander Wagner
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98541)