FrågaAVTALSRÄTTAvtal26/01/2011

Ställningsfullmakt

Om jag skulle sälja en sak till en annan privatperson som inte tillhör mig utan min arbetsgivare, är min arbetsgivare ( butik ) bunden till avtalet då? Tex, om jag skulle sälja något som tillhör butiken ex: hyllor eller frysdiskar?

Lawline svarar

Om du säljer saker som normalt inte ingår i dina arbetsuppgifter eller som inte framgår i ditt anställningsavtal är arbetsgivaren inte bunden av avtalet. Det framgår av praxis från Högsta domstolen att det är upp till kunden att ta reda på om du har befogenhet att sälja dessa varor. Är det varor som tillhör butikens inredning torde du normalt sett inte ha ställningsfullmakt att sälja dessa varor och därmed är arbetsgivaren troligtvis inte bunden.
Lina RadovicRådgivare