FrågaAVTALSRÄTTAvtal26/01/2011

Ställningsfullmakt

Om jag skulle sälja en sak till en annan privatperson som inte tillhör mig utan min arbetsgivare, är min arbetsgivare ( butik ) bunden till avtalet då? Tex, om jag skulle sälja något som tillhör butiken ex: hyllor eller frysdiskar?

Lawline svarar

Om du säljer saker som normalt inte ingår i dina arbetsuppgifter eller som inte framgår i ditt anställningsavtal är arbetsgivaren inte bunden av avtalet. Det framgår av praxis från Högsta domstolen att det är upp till kunden att ta reda på om du har befogenhet att sälja dessa varor. Är det varor som tillhör butikens inredning torde du normalt sett inte ha ställningsfullmakt att sälja dessa varor och därmed är arbetsgivaren troligtvis inte bunden.
Lina RadovicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning