FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv26/01/2011

Gåva kan anses vara förskott på arv

Om min son säljer sin bostadsrätt till mig för inköpspriset och jag vid ett senare tillfälle hjälper honom med pengar (gåva) kan detta kopplas ihop och bli ett problem?

Lawline svarar

Hej, Något som kan aktualiseras då förälder ger gåvor till sina barn är presumtionsreglerna i ärvdabalken (ÄB) för förskott på arv. Enligt 6 kap. 1 § ÄB skall vad en arvlåtare givit bröstarvinge under sin livstid gälla som förskott på arv och räknas av på dennes arvslott. Detta är dock endast en presumtion som kan komma att brytas om förälder tydliggjort att gåvan ej är att se som förskott på arv. Detta behöver inte göras i samband med själva genomförandet av gåvan utan kan göras i efterhand genom att man förslagsvis upprättar och undertecknar en handling innehållande en förklaring att viss gåva inte är ett förskott på ett framtida arv. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare