Anmäla för falsk angivelse då blivit friad från anklagelse om stöld?

2011-01-22 i Övriga brott
FRÅGA
Min arbetsgivare anmälde mig för stöld men jag blev friad i tingsrätten.Nu undrar jag om jag kan anmäla arbetsgivaren för falsk anklagelse?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

De regler som aktualiseras i detta fall återfinns i Brottsbalken (BrB) 15 kap, se här. Främst torde det vara brottet falsk angivelse i BrB 15:6 som aktualiseras. Detta innebär att det är straffbart att med vetskap om att någon är oskyldig, anmäla denne för brott. Det krävs att anmälaren haft uppsåt i den bemärkelsen att denne haft vetskap om att den person som man anmäler för brott, faktiskt är oskyldig.

Med angivelse avses en anmälan till behörig myndighet, t.ex. polisen, om att en person har gjort sig skyldig till brott. För ansvar krävs dessutom att det står helt klart att den anmälda är oskyldig. Om den tilltalade frias p.g.a. bristande bevisning eller att brottet är preskriberat, inträder inte något ansvar för falsk angivelse. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i högst två år.

I paragrafens andra stycke återfinns brottet obefogad angivelse, som avser de fall då man angivit annan på så svaga grunder att det är att betrakta som påtagligt klandervärt. Detta är en mildare form än falsk angivelse och påföljden för detta brott är böter eller fängelse i maximalt 6 månader.

Härutöver finns i BrB 15:7 brottet falsk tillvitelse. Detta brott innebär att även om man ej själv tar initiativet till en brottsutredning, så låter man den anklagade indirekt framstå som skyldig, genom att exempelvis förtiga eller uppge en omständighet som har betydelse för utredningen.

Det är alltså brottsligt att polisanmäla någon för ett brott som man vet att denne inte har begått. Det krävs dock att det kan visas att personen verkligen vetat om att den anmälde är oskyldig och att man trots detta haft uppsåt att få denne fälld för brottet.

Ytterligare en möjlighet är att anmäla din arbetsgivare för förtal, enligt BrB 5:1, se här. Lagrummet stadgar att ”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.” För ansvar krävs dock enligt andra stycket att det anses som oförsvarligt att lämna uppgifterna och att dessa var osanna och att det saknades skälig grund för dem.

Förtal är ett brott som enligt huvudregeln hör under enskilt åtal, se BrB 5:5. Detta innebär att du som målsägande själv får åtala för brottet. Åklagare för talan endast om det av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt. Om du överväger att välja denna väg, råder jag dig att kontakta en advokat för närmare rådgivning.

Hoppas svaret varit till hjälp!

Med vänlig hälsning

Caroline Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1047)
2022-01-25 Hur mycket kan man få i skadestånd om man blir kallad för n-ordet?
2022-01-24 Är man skyldig att anmäla brott?
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?

Alla besvarade frågor (98708)