FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 17/09/2006

Tidsbegränsning av projektanställning?

Hur länge kan man vara projektanställd? Min 3-åriga projektanställning går snart ut. Företaget anställde mig som säljare i samband med att de fick ett nytt uppdrag att sälja för en kund på kommission. Mitt avtal är alltså "bundet" till företagets avtal med kunden. Projektet är egentligen inte tidsbegränsat i sig utan är mer beroende av min prestation. Om jag säljer bra förlängs kundens avtal med företaget, annars kan de säga upp det och då kan min arbetsgivare säga upp mig som följd. Funderar också på vad jag har för rättigheter om jag skulle bli sjukskriven en längre tid under en projektanställning.

Lawline svarar

Hej! Det finns ett par fall i vilka tidsbegränsad anställning är godkända enligt 5 § LAS (Lagen om anställningsskydd 1982:80, se http://lagen.nu/1982:80#P5) Enligt 5 § första stycket första punkten följer att det är tillåtet att avtala om anställning för viss tid, viss säsong eller visst arbete (projektanställning), om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet. Bestämmelsen syftar främst på situationer där en person med speciella yrkeskunskaper (som inte finns företrädda hos arbetsgivaren), anställs för att utföra en viss bestämd arbetsuppgift som kräver dessa kunskaper. Det är dock inte nödvändigt att arbetsuppgifterna principiellt sett skiljer sig från den tillsvidareanställda personalens arbetsuppgifter. Tidsbegränsningen kan även vara befogad och tillåten när ett på förhand avgränsbart arbete skall utföras under en viss bestämd tid och av en arbetstagare med vissa kvalifikationer. Arbetsuppgifterna måste på något sätt till sin natur vara tidsbegränsade. De arbetsuppgifter som arbetsgivaren vill lösa genom projektanställningen skall således utföras under en tid som kan fastställas i förväg. Ju längre denna tidrymd är, desto starkare skäl föreligger att tillsvidareanställa arbetstagaren. Är dessa villkor inte uppfyllda föreligger ingen rätt för arbetsgivaren att projektanställa personal. Arbetstagaren har då rätt att erhålla domstols förklaring att anställningen skall gälla tillsvidare. Anställningens längd beror alltså på projektets längd och det finns ingen tidsbegränsning. (För vikariat gäller att anställningen övergår i tillsvidareanställning efter 3 år, men någon liknande bestämmelse finns inte för projektanställning, tyvärr!) Ett tips är att gå med i ett fackförbund knutet till ditt arbete (om du inte redan är det). Då kan man kontakta förbundet om man tycker att arbetsgivaren handlar felaktigt. Anser förbundet att arbetsgivaren handlar i strid med lag kan förbundet sätta press på arbetsgivaren att vidta ändring. Vad gäller sjukskrivning har du rätt till sjuklön från din arbetsgivare de 2 första veckorna och sedan sjukpenning från försäkringskassan. Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är den inkomst som du förväntats tjäna under året. Mvh
Magdalena ÅhlbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”