FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar17/01/2011

Borgensförpliktelse efter konkurs

Hej, min förra sambo har gått i personlig konkurs. Efter konkursen fick jag kravbrev från Lindorff då jag stod som borgenär för några lån. Min fråga är, borde inte dessa fordringar varit med i konkursen? Kan Lindorff kräva mig på skulden när geldenären gått i personlig konkurs? (Han hade enskilt företag).

Lawline svarar

Hej, Fordringarna du gått i borgen för har säkerligen varit med i konkursen, men det är inte ovanligt att pengarna inte räcker till de oprioriterade fordringarna, varför skulden kvarstår. Lindorff har då rätt att kräva dig på betalning. För mer information, se rättsfallet NJA 1990 s. 245. Vänligen,
Andreas VinqvistRådgivare