snatteri

Jag, min syster & mamma (vuxna med separata ordnade hushåll)var i en mataffär för att handla, dels till oss själva och en gemensam vän inför Nyår. Vi valde att separera varorna för att få olika kvitton, vilket vi gjorde alla tre. Vi hade inget som helst uppsåt och betalade för de egana varorna men i all stress gick vi förbi resp kassa med en del i våra separerade påsar och blev genast ertappade (c:a 400 kr/person=1250 tillsammans). Vi ville betala men det godtogs inte av butikskontrollanten utan fördes till Polisen. Vi fick tillbringa resten av dagen i häktet och blev förhörda-chockade. Förhörsledaren fick samma svar från oss alla tre. Vi är ostraffade, inga skulder etc. Vad kommer att hända oss? Vi är djupt oroade.

Lawline svarar

Det är svårt att ge dig ett tydligt svar eftersom jag inte fått någon information om vilken information du fått när ni släpptes. Det som kan hända är att åklagaren väcker åtal för snatteri enligt 8 kap. 2§ BrB eller stöld, 8 kap. 1 § BrB. Se https://lagen.nu/1962:700 Om ni har tur ses brottet som tre enskilda brott, varvid brotten blir att bedöma som snatteri. Gränsen mellan stöld och snatteri är ca 1000 kr. Om det anses att ni begått brottet tillsammans och i samförstånd, överstiger summan värdegränsen för snatteri och brottet blir att betrakta som stöld. För att dömas för stöld/snatteri krävs uppsåt. Det är åklagaren som har bevisbördan för att ni begått brottet uppsåtligen. I uppsåtsbegreppet innefattas inte bara att man begått brottet avsiktligen, utan även att man varit likgiltig inför att ett brott skulle begås och effekterna av brottet. Enligt 20 kap. 7 § kan åklagare besluta att underlåta åtal för brott (åtalsunderlåtelse) under förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter eller om det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse. Se https://lagen.nu/1942:740 Det är alltså inte säkert att ni blir åtalade. Blir ni åtalade kanske uppsåt inte kan styrkas. Om ni i värsta fall blir dömda för stöld eller snatteri bör påföljden inte bli annan än villkorlig dom eller böter. Kontakta åklagarmyndigheten efter nyårshelgen och fråga efter mer information om ert ärende. Lycka till!
Lina RadovicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo